Dz.U.2006.165.11772008.06.20     zm.        Dz.U.2008.96.615

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

STATUT
KRAJOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

... tak to się zaczęło

Nie można oprzeć się emocjonalnym wrażeniom mając przed oczami oryginał "Protokołu Nr 1" z zebrania emerytów i rencistów Zakładu karnego w Sieradzu odbytego w dniu15.12.1995r.

Kierownictwo

  • Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu - mjr Piotr Chlebicz
  • Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu - ppłk Jolanta Nadaj

ZARZĄD KOŁA EMERYTÓW  i  RENCISTÓW
przy ZAKŁADZIE KARNYM w SIERADZU