... tak to się zaczęło

Nie można oprzeć się emocjonalnym wrażeniom mając przed oczami oryginał "Protokołu Nr 1" z zebrania emerytów i rencistów Zakładu karnego w Sieradzu odbytego w dniu15.12.1995r.

Na wniosek większości czyli 148 osób powstało KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW przy ZAKŁADZIE KARNYM w SIERADZU oraz ustalono następujący skład zarządu:

  • Makówka Stanisław
  • Barański Antoni
  • Błaszczyk Tadeusz
  • Bakowicz Stefan
  • Pławińska Teresa
  • Klejny Andrzej
  • Liskowicz Marian

    Analizując przebieg regularnych miesięcznych spotkań przez cały przeszło piętnastoletni okres działalności zauważalne zmiany są jedynie w kwestii zmian osobowych zarządu koła, gdyż idea działalności do chwili obecnej nie uległa zmianie.

    Głównym przedsięwzięciem Koła Emerytów i Rencistów przy ZK w Sieradzu jest:

   • pomoc zapomogowa,
   • organizowanie wycieczek krajoznawczych i zagranicznych,
   • współpraca z Kołem wędkarskim "AMUR" przy ZK w Sieradzu
   • organizowanie imprez rekreacyjno-integracyjnych,
   • wyjazdy na filmy i sztuki teatralne,
   • coroczne spotkania dla wszystkich emerytów i rencistów.

    Miłą okolicznością jest możliwość dotarcia do wielu osób poprzez Internet eksponując działalność Koła.

                                                                                    Z pozdrowieniami Zarząd