Informujemy, że w dniu 3.12.2022r. odbędą się I Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Seniorów (50+).

Zainteresowanych proszę o kontakt z P. Wilczyńskim tel. 664 730 492

Regulamin

I Halowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Seniorów (50+)

 

  1. Cele imprezy.

            - aktywizacja ruchowa  seniorów służb mundurowych w wieku 50+

            - promowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów

            - promowanie i rozwijanie sportowych zainteresowań wśród seniorów

            - integracja środowisk seniorów służb mundurowych do aktywnego wypoczynku

            

- Organizator: Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota”

- Partner techniczny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

  1. Termin i miejsce.

- 3 grudnia (sobota) 2022r, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu,

   Al. Grunwaldzka 10, początek o godz. 12:00.

W zawodach mogą uczestniczyć zespoły 5 osobowe (w tym min. 2 kobiety). Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest ukończenie 60 lat, oraz wypełnienie i dostarczenie bezpośrednio przed zawodami imiennej listy zgłoszeniowej.

  1. Odpowiedzialność uczestników.

- każdy z zawodników i zawodniczek startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność  

- organizator w czasie zawodów zapewnia uczestnikom podstawową pomoc medyczną – organizator na czas trwania zawodów posiada  polisę OC i NNW

- seniorów biorących udział w zawodach obowiązuje strój sportowy.

  1. Zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada pod nr.tel. 517 598 991

  1. Sposób rozegrania zawodów.

W skład igrzysk będzie wchodzić 5 konkurencji:

- strzał na bramkę (1m x 1m)     

- przeciąganie liny                        

- slalom w alkogoglach              

- taniec (rock & roll)                   

- quiz wiedzowy niespodzianka 

              O sposobie przeprowadzenia igrzysk, punktacji i wyłonieniu najlepszych zespołów    

              zdecyduje organizator na podstawie ilości zgłoszonych drużyn.

Drużyny otrzymają puchary, a uczestnicy medale.

  1. Postanowienia końcowe.

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie,

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora,

- o kwestiach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.