Zapisy na Wycieczkę

"Boguszów-Gorce"

Wycieczka

"Boguszów-Gorce"

Wesołych Świąt

WPŁATY CZŁONKOWSKIE NA ROK 2021

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju oraz na świecie spowodowaną pandemią korona wirusem COVID-19  jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z wycieczki turystycznej do Tunezji, która miała odbyć się w dniach 1.06-11.06. 2020 r. II -rata wpłacana przez uczestników, będzie wypłacana w całości od dnia 17.04.2020r przez kolegę przewodniczącego Piotra Wilczyńskiego po uzgodnieniu telefonicznym, odbiór w miejscu mojego zamieszkania.
Natomiast I rata wpłaty będzie wypłacana w ciągu 180dni +14 dni tj. 194dni , w związku z wejściem w życie Specustawy w obronie polskich przedsiębiorstw i pomniejszona o 7% wartości całej imprezy tj. około 184 zł.
To są dane na dzień dzisiejszy, czynimy starania o przyspieszenie zwrotu pieniędzy oraz zwrot kwoty w całości.                                                                                                    życzę dużo zdrowia

                                                                                                     PIOTR WILCZYNSKI