KOMUNIKAT !!!

Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała wyasygnował środki na bezpłatne wejściówki na lodowisko  „SIRKA” w Sieradzu  ul. Mickiewicza 6 w okresie ferii zimowych tj. od 16.01 – 29.01.2023 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Sieradza. Na wniosek Radnego Miasta Sieradza Ryszarda Perki z lodowiska w tym okresie również bezpłatnie będą mogły korzystać Babcie i Dziadkowie służb mundurowych za okazaniem legitymacji emeryckiej.

Wykorzystując tę sytuację, oraz fakt, że w dniu 21. 01.2023 r . przypada „Dzień Babci”, a w dniu następnym „Dzień Dziadka”  Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota” wspólnie z Emeryckimi Zarządami Kół  Służb Mundurowych: Policji, Wojska i Zakładu Karnego w Sieradzu organizuje na terenie lodowiska „SIRKA” w Sieradzu w dniu 21.01.2023 symboliczne obchody „Dnia Babci i Dziadka”, na które zaprasza bezpłatnie emerytki i emerytów służb mundurowych wraz z wnukami. Rozpoczęcie imprezy godzina 13.00. W programie organizatorzy przewidzieli kilka konkursów w formie zabawy na tafli lodowiska a następnie ciepły poczęstunek.

Wypożyczenie łyżew odpłatne.

Dla mniejszych pociech lub chętnych Babć i dziadków chcących wraz z najmłodszymi wnukami wziąć udział w zabawie na tafli lodowiska nie będzie ona czyszczona by można  byłoby wejść bezpiecznie na taflę lodowiska obuwiu.

W imieniu organizatorów:

Prezes koła SEiRP w Sieradzu

Zbigniew Sośnicki.

Informujemy, że w dniu 15.09.2022r. odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa pod patronatem Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu.

W spotkaniu i rywalizacji sportowej będą brały udział członkowie wszystkich kół emeryckich służb mundurowych w Sieradzu.

Zbiórka uczestników imprezy odbędzie w restauracji "Przystań" w Sieradzu o godzinie 16.00.

Chętnych uczestników naszego koła prosimy o zgłaszanie w dnia 17.08.2022r. w siedzibie biura w godz.14.00-17.00.

Koszt uczestnictwa 25 zł/osobę. Ilość osób ograniczona.

 

Informujemy, że w dniu 3.12.2022r. odbędą się I Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Seniorów (50+).

Zainteresowanych proszę o kontakt z P. Wilczyńskim tel. 664 730 492

Regulamin

I Halowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Seniorów (50+)

 

  1. Cele imprezy.

            - aktywizacja ruchowa  seniorów służb mundurowych w wieku 50+

            - promowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów

            - promowanie i rozwijanie sportowych zainteresowań wśród seniorów

            - integracja środowisk seniorów służb mundurowych do aktywnego wypoczynku

            

- Organizator: Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota”

- Partner techniczny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

  1. Termin i miejsce.

- 3 grudnia (sobota) 2022r, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu,

   Al. Grunwaldzka 10, początek o godz. 12:00.

W zawodach mogą uczestniczyć zespoły 5 osobowe (w tym min. 2 kobiety). Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest ukończenie 60 lat, oraz wypełnienie i dostarczenie bezpośrednio przed zawodami imiennej listy zgłoszeniowej.

  1. Odpowiedzialność uczestników.

- każdy z zawodników i zawodniczek startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność  

- organizator w czasie zawodów zapewnia uczestnikom podstawową pomoc medyczną – organizator na czas trwania zawodów posiada  polisę OC i NNW

- seniorów biorących udział w zawodach obowiązuje strój sportowy.

  1. Zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada pod nr.tel. 517 598 991

  1. Sposób rozegrania zawodów.

W skład igrzysk będzie wchodzić 5 konkurencji:

- strzał na bramkę (1m x 1m)     

- przeciąganie liny                        

- slalom w alkogoglach              

- taniec (rock & roll)                   

- quiz wiedzowy niespodzianka 

              O sposobie przeprowadzenia igrzysk, punktacji i wyłonieniu najlepszych zespołów    

              zdecyduje organizator na podstawie ilości zgłoszonych drużyn.

Drużyny otrzymają puchary, a uczestnicy medale.

  1. Postanowienia końcowe.

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie,

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora,

- o kwestiach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Sieradzu zaprasza serdecznie na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 27.05.2022 r. o godz.15.30 w lokalu „MARUSIA” Plac Wojewódzki 3.

Na spotkaniu podsumujemy ubiegły rok oraz przedstawimy plan pracy na 2022 r.

Po zebraniu sprawozdawczym odbędzie się zabawa taneczna.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w celu rezerwacji lokalu. Odpłatność za imprezę taneczną obowiązuje tylko osoby towarzyszące nie uprawnione do dotacji z Funduszu Emerytów i Rencistów przy ZK Sieradz w wysokości 100 zł/osoba.

Kwotę należy uiścić w dniu 6.05.2022r. w biurze koła w godz. 14.00- 16.00 przy  ZK w Sieradz ul. Orzechowa 5.

Informujemy, że również można dokonywać wpłat na koło za 2022 rok w wysokości 30 zł.

                                                           Zarząd Koła

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Sieradzu zaprasza serdecznie na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 26.01.2024r. o godz.15.00 w lokalu „MARUSIA” Plac Wojewódzki 3.

Na spotkaniu podsumujemy ubiegły rok oraz przedstawimy plan pracy na 2024 r.

Po zebraniu sprawozdawczym odbędzie się zabawa taneczna.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w celu rezerwacji lokalu. Odpłatność za imprezę taneczną obowiązuje tylko osoby towarzyszące nie uprawnione do dotacji z Funduszu Emerytów i Rencistów przy ZK Sieradz w wysokości 120 zł/osoba.

Kwotę należy uiścić w dniu 12.01.2024r. w biurze koła w godz. 14.00- 17.00 przy  ZK w Sieradz ul. Orzechowa 5.

Informujemy, że również można dokonywać wpłat na koło za 2024 rok w wysokości 40 zł.

90 2030 0045 1110 0000 0316 1170

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

                                                          

Zarząd Koła

 

INFORMACJE DODATKOWE

Posiedzenie Zarządu Koła Emerytów i Rencistów odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.00.

Posiedzenia Zarządu Koła Emerytów i Rencistów są otwarte dla wszystkich emerytów i rencistów ZK Sieradz.

Dokładne informacje dotyczące organizowanych imprez zostaną podane na naszej stronie www.emerycizksieradz.pl

oraz na https://www.facebook.com/emerycizksieradz

lub pod tel. Przewodniczący – Piotr Wilczyński 664 730 492