KOMUNIKAT  Z  ZAWODÓW  STRZELECKICH  Z  DNIA  08. 09. 2016  ROKU

W dniu 08.09.2016r w Rejonowych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, brali udział członkowie naszego koła emerytów w których drużynowo zajęli IV miejsce, natomiast indywidualnie p. Agnieszka Cichy zajęła wysokie  III miejsce.

GRATULUJEMY WYNIKÓW. 

 WYNIKI  REJONOWYCH  ZAWODÓW  STRZELECKICH  Z  PISTOLETU  „GLOCK”

INDYWIDUALNIE:

                   1  miejsce  kol.  WAWRZONKOWSKI   Janusz  wynikiem     82/100 pkt.   ŁASK – ZŻ WP

                   2  miejsce  kol.   KALUPA   Przemysław             wynikiem     82/100 pkt.   ŁASK – ZŻ WP

                   3  miejsce  kol.    CICHY   Agnieszka                  wynikiem     81/100 pkt.  SIERADZ – ZE i R SW

DRUŻYNOWO:

 

 

l.p.

 

Nazwisko i imię

                                    Drużyna

 

 

 

 1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 6

 

 

 7

 

 

 8

 

 

 9

 

 

10

  Suma

    pkt.

 indyw.

 

 Suma

   pkt.

drużyny

 

Miejsce

  indyw.

 

Miejsce

drużyny

 

 .

 

 

      ŁASK – ZŻ WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  217

 

 

    I

 

 1.

 

 

 WAWRZONKOWSKI  Janusz

 

10

 

10

 

10

 

 9

 

 

 9

 

 9

 

 8

 

 7

 

 7

 

 3

 

   82

 

 

    I

 

 

 2.

 

 

  KALUPA  Przemysław

 

10

 

10

 

 9

 

 8

 

 8

 

 8

 

8

 

 7

 

 7

 

 7

 

   82

 

 

   II

 

 

 3.

 

 

  POLIT  Leszek

 

 9

 

 9

 

 7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

3

 

 2

 

 1

 

   53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sieradz – SE i R Policyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  197

 

 

   II

 

1.

 

 

 JADWISZCZAK  Czesław

 

10

 

10

 

 9

 

 8

 

 8

 

 8

 

 7

 

6

 

 6

 

  4

 

   76

 

 

 

 

2.

 

 

 DOBRZYŃSKI  Czesław

 

10

 

 9

 

 8

 

 8

 

 8

 

 6

 

 6

 

 6

 

 6

 

 5

 

   72

 

 

 

 

3.

 

 

 TRYKO   Sylwester

 

 7

 

 7

 

 7

 

 6

 

 6

 

 6

 

 4

 

 3

 

 3

 

 0

 

   49

 

 

 

 

 

 

 

 SIERADZ  I – ZŻ WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 156

 

 

  III

 

1.

 

 

 TUMIELEWICZ  Zbigniew

 

10

 

10

 

 7

 

 6

 

 5

 

 3

 

 3

 

 2

 

 2

 

 1

 

   49

 

 

 

 

2.

 

 

 MARCINIAK  Janusz

 

7

 

 6

 

 6

 

 6

 

 6

 

 5

 

 4

 

 1

 

 0

 

 0

 

   41

 

 

 

 

3.

 

 

MARKIEWICZ  Piotr

 

 9

 

 8

 

 8

 

 7

 

 7

 

 7

 

 6

 

 6

 

 4

 

 4

 

   66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIERADZ – ZEiRSW ZK Sieradz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 139

 

 

  IV

 

1.

 

 

 CICHY  Agnieszka

 

10

 

 9

 

 9

 

 9

 

 8

 

 8

 

 8

 

 8

 

 6

 

 6

 

   81

 

 

  III

 

 

2.

 

 

 RYŻEWSKI  Andrzej

 

10

 

 7

 

 6

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

   23

 

 

 

 

3.

 

 

 SOSNICKI  Zbigniew

 

 9

 

 8

 

 8

 

 7

 

 2

 

 1

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

   35

 

 

 

 

 

 

 

 SIERADZ IV – ZŻ WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  126

 

 

   V

 

1.

 

 

 SAMBURSKI  Witold

 

 8

 

 8

 

 8

 

 7

 

 7

 

 6

 

 3

 

 3

 

 2

 

 0

 

   52

 

 

 

 

2.

 

 

 ZALARSKI  Roman

 

 8

 

 8

 

 7

 

 7

 

 7

 

 6

 

 5

 

 5

 

 4

 

 3

 

   60

 

 

 

 

Spotkanie roczne 2013