ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
KOŁA EMERYTÓW i RENCISTÓW PRZY ZK W SIERADZU
z DZIAŁALNOŚCI W 2015.

 

   Tegoroczne spotkanie emerytów i rencistów Zakładu Karnego w Sieradzu odbyło się 22 stycznia 2016r.

i miało inny charakter niż zawsze.

 

Po raz pierwszy odbyło w Gospodarstwie Agroturystycznym "MĄCZKOWISKO" w Dzierlinie 85.

Przewodniczący Koła Piotr Wilczyński dokonał ogólnego powitania dyrektorów tut. Zakładu Karnego oraz wszystkich zaproszonych gości, jak również przedstawił sprawozdanie za 2015 rok w kwestii rozliczeń wszelkich zaplanowanych przedsięwzięć oraz poniesionych z tego tytułu kosztów.

Dyrektor tut. Zakładu Karnego płk Grzegorz Królikowski przedstawił kierownictwo jednostki oraz nowych kierowników działów. Życzył miłego spędzenia czasu w tak miłym towarzystwie.

Barbara Gwiazda- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe.

Przewodniczący honorowy naszego koła - Marek Barański jako przedstawiciel Zarządu Głównego oświadczył, że tut. koło Emerytów i Rencistów jest nadal w czołówce Krajowego Związku.

W imieniu Zarządu i wszystkich członków związku Piotr Wilczyński podziękował dyrekcji za przeprowadzenie gruntownego remontu pomieszczenia klubu Emerytów.

Dyrektor Zakładu Karnego wraz z Przewodniczącym dokonał wręczenia odznaczeń "Zasłużonych dla Związku".

 

Odznaczeni zostali:

  • Gwiazda Barbara
  • Kiełbik Zenon
  • Wilczyński Zenon
  • Dudek Zygmunt
  • Szczybiełkiewicz Grzegorz

 

Dalsza część spotkania przemijała w miłej atmosferze na co dodatkowo przyczynił się fakt możliwości uczestnictwa w imprezie współmałżonków.

Spotkanie roczne 2013